Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 80 204 240
Széchenyi logo
Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 80 204 240

A vízügyi programok eredményei

A kiemelt kormányzati feladatnak tekintett közfoglalkoztatás a vízügyi igazgatóságok alaptevékenységébe, rendszerébe, feladatköreibe tökéletesen beilleszkedő program. A programban elvégezendő szakfeladatok szükségessé teszik az alapszintű, valamint OKJ-s képzések tervezését és megvalósítását is. Ezen okból is az országos közfoglalkoztatási programok lebonyolítása során kiemelt hangsúlyt kapott és kap a közfoglalkoztatottak legalább 5%-ának képzésbe történő bevonása. Ezzel párhuzamosan számos irodai feladatkörű közfoglalkoztatott részesül adminisztratív képzésben is. Ezen képzettségek, illetve gyakorlati ismeretek jelentősen növelik az esélyét a közfoglalkoztatottak elsődleges munkaerőpiacra történő integrációjának, melyre a vízügyi ágazat kiemelt figyelmet fordít.

Ennek eredményeként a vízügyi igazgatóságok saját állományába átvett közfoglalkoztatotti létszám folyamatosan növekszik. 2011-től (a közfoglalkoztatási programok kezdete óta) 1 531 fő került a vízügyi igazgatóságok és az OVF közalkalmazotti állományába, akik közül 1 099 fő még mindig az ágazatban dolgozik. Ez azt jelenti, hogy az ágazat jelenlegi létszámának 23%-a közfoglalkoztatott volt. Az átvett közfoglalkoztatottak főként a fizikai állományban töltenek be gát- és csatornaőr, vízügyi gépész, gépkezelő pozíciókat, de sokan közülük adminisztrátori, mérnöki, gazdasági, jogi munkakört is ellátnak. Néhányan vezetői beosztásba is kerültek.

A vízügyi programok sikerét – a szociálpolitikai vetületen túl – az abban elvégzett munkák is tükrözik. A közfoglalkoztatásnak köszönhetően 2012 óta több, mint 63 ezer kilométernyi csatorna, vízfolyás karbantartása valósult meg, továbbá több mint 2,7 millió facsemete került elültetésre. 13,9 ezer hektárnyi erdőápolás, majdnem 287 ezer m3 folyásfenék iszaptalanítás, 205 ezer hektárnyi kaszálás, 65 ezer hektárnyi cserje- és nádirtás, valamint 8 millió munkaóra hulladékszedés valósult meg. A nagyobb volumenű, szakképesítést nem igénylő munkák mellett a szakmunkák is szerepet kapnak. Ezek keretében, többek között műtárgyak, gátőrházak karbantartása, felújítása, továbbá töltéstartozékok gyártása is kivitelezésre került.