Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 80 204 240
Széchenyi logo
Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 80 204 240

Szennyvíz Irányelv

Magyarország európai uniós tagságával összefüggő feladatai közül a legjelentősebb fejlesztési igény a szennyvízelvezetés és -tisztítás megvalósításával kapcsolatos. Az Európai Közösség a települési szennyvizek kezelését a 91/271/EGK irányelvben (a továbbiakban: Szennyvíz Irányelv) szabályozza, hogy megóvja a környezetet a települési és egyes ipari szennyvízkibocsátások káros hatásaitól. Az Irányelv 2.000 lakosegyenérték (LE) szennyezőanyag-terhelés felett kötelező feladatként írja elő a tagállamok részére a települések szennyvizeinek gyűjtését és tisztítását.

A szükséges beruházások megvalósítását, illetve az elkészült rendszerek megfelelő működését, a szennyvízelvezetési agglomerációk (szennyvíztisztító telepek, agglomerációs településrészek) Szennyvíz Irányelvnek való megfelelőségét nyomon kell követni, erről az Irányelvben előírtak alapján két évente jelentéseket kell készíteni az Európai Bizottság Környezetvédelmi Főigazgatósága részére.

A legújabb jelentés 2022. júniusában készült el a víziközmű szolgáltatók 2020. évi adatait alapul véve.