Események

Korábbi események

Közérdekű adatigénylés

Közérdekű adatigényléssel kapcsolatos tájékoztató

2019.04.30. 13:11

-

A 2011. évi CXII. törvény az információs és önrendelkezési jogról és információszabadságról biztosítja a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok megismerését.

 

A 29. § (1) kimondja: A közérdekű adat megismerésére irányuló igénynek az adatot kezelő közfeladatot ellátó szerv az igény beérkezését követő legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül tesz eleget.

Az adatigénylés beérkezésének időpontja: azt a napot tekintjük az adatigénylés beérkezési időpontjának, amikor
a) az Adatigénylő a közérdekű adat iránti igényt az Adatkezelőhöz benyújtja vagy
b) az 1. sz. melléklet beérkezik az Adatkezelőhöz.

 

A Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatósághoz közérdekű adatigénylés benyújtására a következő módokon van lehetőség: