Események

Korábbi események
Tartalomfelelős:

Kislődi-tározó ünnepélyes avatás - sajtóközlemény

2014. október 01., szerda 07:42

Kislődi-tározó ünnepélyes avatása

2014.október 1.

A 2010-es év árvíz és helyi vízkár eseményei, és az azt megelőző aszályos időszak felhívta a figyelmet, hogy vizsgáljuk meg a sík és dombvidéki tározás lehetőségeit. 2012 októberében kormány-előterjesztés készült a sík- és dombvidéki tározók megvalósításáról. Az aszályos területek elhelyezkedésének figyelembevételével 2020-ig megvalósítható tározók: síkvidéki 26 db 32,9 millió m3 tározási kapacitással, dombvidéki: 94 db 114 millió m3 tározási lehetőséggel. Ezek közül a 2014-ig megvalósítható tározók is meghatározásra kerültek úgy, hogy minden tározó esetében megvizsgálásra került az öntözési lehetőség is.

A Kormány kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánította (12/2013. (I.22.) Korm. rend.) az aszály kezelését szolgáló sík- és dombvidéki tározók létesítését és rekonstrukcióját. A rendelet 1. sz. mellékletében 9 db tározó került megnevezésre, ezek közül a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság működési területét érintően, Veszprém megyében Kislőd településen az un. Kislődi-tározó. A tározó építése a közfoglalkoztatási mintaprogram keretében a Start munkaprogramon belül valósult meg. A projekt megvalósítása két ütemben - 2013.április 24.–2014. októbere 9. között - a közfoglalkoztatottak folyamatos foglalkoztatásával történt.

 

Történeti áttekintés

A tározó területén már az 1960-as évek végén működött egy kisméretű tározó, amely meliorációs célzattal létesült, emellett horgász-tóként, hordalékfogó és árvízcsúcs-csökkentő funkciót is betöltött. A tározó gátja egy nagy csapadékot követően átszakadt, helyreállítására nem került sor, azóta is problémát jelent a településnek        Kis–Torna-patakon levonuló árhullám és a vele érkező bemosódó hordalék. A problémára megoldást egy tározó építése jelentheti, ezért Kislőd Polgármesteri Hivatala 2003-ban készíttetett egy engedélyezési tervet. A vízjogi létesítési engedélyt megszerezték, de forráshiány miatt a tározó ez idáig nem került megépítésre.

 

A tározó fontosabb jellemzői:

Létesítésének célja: Kislőd település védelme, a    Kis–Torna-patakon levonuló árhullám-csúcsok csökkentése, a vízgyűjtő területről a vízzel bemosott hordalék visszatartása, és a tározó környékén fekvő termőföldek öntözése.

Típusa: völgyzárógátas, többfunkciós tározó.

Műszaki paraméterei: Felülete üzemvízszinten 2,4 ha, mértékadó árvízszinten 2,8 ha. Tározótérfogat üzemvízszinten 53 000 m3, árvízszinten 74 000 m3, a völgyzárógát hossza 140 m, gát korona szélessége 4,0 m, gátmagasság 4,5 m. Hordalék visszatartására alkalmas térfogat 22 000 m3. Öntözésre rendelkezésre álló vízmennyiség 250 000 m3/év.

A központi műtárgy biztosítja a patak vizének továbbengedését, az árvizek levezetését és a fenékleürítést. Árvíz esetén a kilépő víz energiáját a 10 m hosszú energiatörő medence csillapítja.

A gát földanyag szükséglete mintegy 14 000 m3, a központi műtárgy 173 m3 vasbeton, betonba rakott terméskő burkolat 51 m3, 11 db O 1650 mm-es ROCLA típusú előre gyártott vasbetoncső.

 

A beruházás eredményei:

A Balaton-felvidéki Vízitársulat - Hydrocomp Mélyépítő Kft. konzorcium 2014. augusztus 29-én jelentette készre a kivitelezési munkát. A műszaki átadás-átvétel 2014. szeptember 17-én sikeresen megtörtént.

Az elmúlt két hónap rendkívüli csapadékos időjárása nagymértékben nehezítette az építési munkákat.

Az időjárás még a kivitelezési munkák végén sem volt kegyes, mivel szeptember 01– 02. között ismét nagy mennyiségű csapadék (82 mm) hullott a térségben. A tározótér feléig feltöltődött - visszatartva a jelentkező árhullámokat -, és ezzel megakadályozva Kislőd község részleges elöntését.

 

Megállapítható, hogy az új, próbaüzem előtt álló tározó bizonyította indokoltságát, megfelelő védelmet biztosít Kislőd védelmére. 

Utolsó módosítás: 2014. október 01., szerda 08:13