Események

Korábbi események
Tartalomfelelős: Dr. Csonki István, -

Tájékoztató a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság működési területén folyó védekezési tevékenységekről 2015. április 6.

2015. április 07., kedd 08:46
6
Esemény kezdete: 2015. április 6. 00:00, hétfő
6
Esemény vége: 2015. április 6. 23:59, hétfő
Helyszín: -

Tájékoztató

a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság működési területén folyó

védekezési tevékenységekről

2015. április 6.

 

Árvízvédekezés

 

Tolna megye

Elrendelt fokozatok:

Védelmi szakasz

Készültségi fokozat

04.07. Kölesd–simontornyai védelmi szakasz

I.

04.06. Szekszárd–Sióagárd–kölesdi védelmi szakasz

I.

04.05. Siótorok–kölesdi védelmi szakasz

I.

04.01. Báta–Siótorok–szekszárdi védelmi szakasz 04.01.05 borrévi és 04.01.06 szekszárdi őrjárás

I.

 

Tevékenység:

A Balaton vízeresztése miatt a 04.01.  Báta–Siótorok–szekszárdi védelmi szakasz borrévi és szekszárdi őrjárásaiban, a 04.05. Siótorok–kölesdi, a 04.06. Szekszárd–Sióagárd–kölesdi, valamint a 04.07. Kölesd–simontornyai védelmi szakaszokon jelenleg I. fokú árvízvédelmi készültség van érvényben. A Sió-csatornán a felső és a középső szakaszon stagnáló, az alsó szakaszon pedig a levonuló kisebb dunai árhullám miatt emelkedő vízszint tapasztalható.

A mentett oldali mezőgazdasági területek bejárása, és az elöntött területek nagyságának felmérése megtörtént, jelenleg 81 ha.

 

04.07. Kölesdsimontornyai árvízvédelmi szakasz:

Igazgatóságunk a fokozatnak megfelelő figyelő, jelentő, észlelő szolgálatot lát el, különös tekintettel a műtárgyakra és környezetükre, valamint az esetleges torlaszképződésekre.

A tapasztalható árvízi jelenségeket fokozott figyelemmel kísérjük, azok felmérését, jelölését és jelentését folyamatosan végezzük. A töltésen magángépjárművek és mezőgazdasági gépek forgalma továbbra is tilos.

A Sió-csatorna apadó vízállása következtében a Sió bp. 65+269 tkm szelvényben lévő Simontornyai alsó zsilip továbbra is nyitva van.

 

04.06. SzekszárdSióagárd-kölesdi árvízvédelmi szakasz:

A fokozatnak megfelelő gyakorisággal vízállás észlelést végzünk, és figyelő-jelentő szolgálatot látunk el a védelmi szakaszon.

A Nádor-csatorna jp. 1+765 tkm szelvényében lévő Kiséri-zsilipnél történt vízoldali töltésrézsű függőleges beszakadásának ideiglenes helyreállítása után is van kontúrszivárgás, de anyag-áthordás nem tapasztalható. A helyszínt továbbra is fokozottan megfigyeljük.

A zsilipet 2015. március 8-án kinyitottuk.

A 2015. március 9-én kinyitott Nádor-csatorna jp. 3+779 tkm szelvényben lévő Janyai-zsilip továbbra is nyitva van.

A 2015. március 23-án kinyitott Nádor csatorna jp. 4 + 958 tkm és 7 + 593 tkm szelvényében lévő zsilipek továbbra is nyitva vannak.

Nyitva vannak a Sió-csatorna jp.15+210, 16+013, 16+431, valamint a Sió bp. 17+711, 19+406 tkm szelvényében lévő zsilipek, hogy a háttérvizek bevezetése biztosított legyen a befogadó irányába.

Sióagárdon a Sió-csatorna bp. 17+705 tkm szelvényében lévő Barai árok torkolati zsilip továbbra is nyitva van, így a Barai árokból a belvizek beáramlása a Sióba folytatódik.

 

04.05. Siótorokkölesdi árvízvédelmi szakasz:

A fokozatnak megfelelő gyakorisággal vízállás észlelést végzünk, és figyelő-jelentő szolgálatot látunk el a védelmi szakaszon.

A Sió-csatorna bp. 7+930 tkm szelvényben lévő Kutyatanyai zsilipet az ellennyomó medence szorítózsilipjének betétpallós elzárásával 2015. március 27-én lezártuk. A zárás célja a Tolnai-Déli holtág vízszinttartása, illetve a Sió balparti öntözőfürt részére az öntözési célú vízkészlet betározásának biztosítása.

A Sió bp. 11+765 tkm szelvényben lévő Fekete-éri zsilip zárva van.

A Nádor-csatorna bp. 1 + 879, 8+566, 9+191, 11+011, 11+524, 12+790, 13+473, 13+773, 15+847 tkm szelvényeiben lévő zsilipek nyitva vannak, ezáltal a belvizek gravitációs úton történő bevezetése a befogadóba biztosított.

A 2015. március 9-én kinyitott Nádor-csatorna bp. 5+535 tkm szelvényben lévő zsilip továbbra is nyitva van.

 

04.01. Báta–Siótorok–szekszárdi árvízvédelmi szakasz:

Az érintett gátőrjártásokban (borrévi és szekszárdi) fokozatnak megfelelő gyakorisággal vízállás észlelést végzünk, és figyelő-jelentő szolgálatot látunk el a védelmi szakaszon.

A 2015. március 9-én kinyitott Sió-csatorna jp. 13+662 tkm szelvényében lévő Palánki-zsilip továbbra is nyitva van.

 

Belvízvédekezés

 

Tolna megye

Elrendelt fokozatok:

Védelmi szakasz

Készültségi fokozat

04.01. SzekszárdBátai belvízvédelmi szakasz

EbesSzombatta-csatorna - Őcsény–Ebesi szivattyútelep

Várdombibelvízcsatorna - Várdomb–Óbereki szivattyútelep

Báta II. sztp. - Szekszárd-Bátai-főcsatorna

 

I.

I.

I.

04.04.  Szekszárd-Simontornya belvízvédelmi szakasz

I.

04.04.06. Simontornyai őrjárás feletti Sió mederszakasz

I.

 

Tevékenység:

A 04.01. Szekszárd–Bátai belvízvédelmi szakasz:

04.01. Szekszárd-Bátai belvízvédelmi szakaszon a közbenső belvízátemelő szivattyútelepek üzemeltetése miatt, 2014. október 16-án 06:00 órától I. fokú belvízvédelmi készültség van érvényben.

Az érkező dunai árhullám miatt a bátai zsilip lezárásra került, így az öblözetből történő gravitációs vízkivezetés megszűnt, a Szekszárd-Bátai-főcsatornán érkező belvizek szivattyús átemelése szükséges, ezért a Báta II. szivattyútelepre 2015. április 4-én 06:00 órától I. fokú belvízvédelmi készültség került elrendelésre.

A Báta II. szivattyútelepen 1 db 1,5 m3/s kapacitású szivattyú üzemelt 24 üzemórában. Az átemelt vízmennyiség 129.600 m3 volt.

Az Őcsény–Ebesi szivattyútelepen a tegnapi nap folyamán 1 db szivattyú
1,77 üzemórában, a Várdomb–Óbereki szivattyútelepen 1 db szivattyú 8,02 üzemórában üzemelt. A szivattyútelepeken az átemelt vízmennyiség 9.515 m3 volt.

A szivattyútelepek környezetében található drénezett területek, gyűjtő árkok és a szivattyútelepi előtározók vízszintjeinek figyelemmel kísérése és a belvízátemelő szivattyútelepek fokozott ellenőrzése folyamatos.

A belvízzel elöntött területek nagysága a védelmi szakaszon jelenleg 296 ha.

 

04.04. Szekszárd–Simontornya belvízvédelmi szakasz

A fokozati szintet meghaladó vízállások miatt, a 04.04. Szekszárd–Simontornya belvízvédelmi szakasz őrjárásaiban 2014. december 5-én 06:00 órától I. fokú belvízvédelmi készültség van érvényben.

A Nádor-csatorna alsó szakaszán stagnáló, lassan apadó vízállások tapasztalhatók.

Az elmúlt csapadékmentes időszak hatására a Nádor-csatorna mindkét oldalán a belvízzel borított területek nagysága lassú csökkenést mutat. A Sió mentén, főként Simontornya körzetében, valamint Pálfa, Sárszentlőrinc és Borjád térségében a régi holtmedrek területén a vízzel borított területek nagysága jelentősen csökkent.

A belvízzel elöntött területek nagysága a védelmi szakaszon jelenleg 640 ha.

A Nádor-csatorna mindkét partján folyamatos a mentett oldalon kiépített ellennyomó medence és az ideiglenes elzárások, lezárt műtárgyak fokozott ellenőrzése, az ideiglenes elzárások szükség szerinti visszabontása történik.

Nádor-csatorna bp. 20+651 km szelvényében lévő zsilipnél a zsiliptoronyban kiépített ideiglenes elzárás további részleges visszabontása, valamint a jp. 21+300 km szelvényében lévő csőáteresz nyitása történt.

A nyitott állapotban lévő műtárgyaknál a belvizek bevezetése a befogadóba folyamatos.

A Sió-csatorna vízszintjének csökkenése a Sió jp. 51+418 km szelvényében betorkolló Donát-patak torkolati szakaszán mindkét parton erőteljes suvadást, rézsűcsúszást eredményezett.

 

04.04. SzekszárdSimontornya belvízvédelmi szakasz 04.04.06 Simontornyai őrjárás feletti mederszakasz:

A 04.04. Szekszárd–Simontornya belvízvédelmi szakasz 04.04.06. Simontornyai őrjárás feletti mederszakaszon 2015. április 1-én 18:00-tól a II. fokú belvízvédelmi készültséget
I. fokúra mérsékeltük.

A Sió-csatorna felső, Somogy- és Fejér megyei szakaszának bejárása, zsilipek, rézsűk ellenőrzése folyamatos.

Az időjárás és a vízállás függvényében a műtárgyak nyitását/zárását, az ideiglenes elzárások kiépítését/visszabontását, illetve azok felügyeletét és a mentett oldalon összegyűlt csapadékvizek és belvizek befogadóba vezetését folyamatosan végezzük. 2015. március 31-től minden zsilip nyitva van.

A folyamatban lévő balatoni vízeresztés 30 m3/s vízhozam értékről 15 m3/s értékre történő csökkentése 2015. március 27-én 12:28 órakor befejeződött. A vízeresztés intenzitása jelenleg 15,2 m3/s.

A belvizek Sió-csatornába folyamatos, gravitációs úton történő beáramlása, valamint a balatoni vízeresztés intenzitásának csökkentése miatt a siómarosi, siójuti, továbbá a Tolnanémedi jobb és bal parton levő szivattyúállások helyszínen tartása már nem indokolt, ezért azok elbontásra kerültek.

A 2015. március 2-án kinyitott Sió bp. 76+540 fkm szelvényében lévő Vámi-zsilip továbbra is nyitva van.

A Sió-csatorna mentén tapasztalt víz- és mentett oldali jelenségek, rongálódások, suvadás, torlaszképződés, valamint a mentett oldalon elöntött mezőgazdasági területek nagyságának felmérését folyamatosan végezzük.

A belvízzel elöntött területek nagysága jelenleg mintegy 0,05 ha.

A Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság vízkárelhárítási ügyeletet tart az alábbi elérhetőségeken:

 

Igazgatósági Műszaki Ügyelet

 

Elérhetőség:

Cím:                           8000 Székesfehérvár, Balatoni út 6.

Telefonszám:             22/514-018

Fax:                            22/514-019

Mobiltelefonszám:    06-20/235-88-58

Utolsó módosítás: 2015. április 07., kedd 08:52