Esélyegyenlőségi és Fenntartható Fejlődésre vonatkozó politika

A Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság jogszabályban meghatározott feladatköre és működési sajátosságai alapján elkötelezte magát az Európai Unió közösségi értékrendszerének részét képező szociális, kohéziós és fenntartható fejlődés alapelvek következetes érvényesítésére.

A KÖDU KÖVIZIG az esélyegyenlőség alapelvet a családbarát munkahelyi körülmények megteremtése és erősítése, valamint a nemek közötti egyenlőség erősítése területeken, míg a fenntartható fejlődést a szervezet kezelői hatáskörébe rendelt vizek és vizes élőhelyek természetes állapotba való helyezésével és a használatból fakadó állapotrontó hatások feltárásával és megelőzésével, valamint saját feladatvégzésével okozott környezetterhelések folyamatos csökkentésével kívánja érvényesíteni.

A KÖDU KÖVIZIG vezetése a kijelölt célterületek élhető és napi szinten megvalósítható gyakorlatának elsajátítását az alábbi intézkedésekkel kívánja elérni:

- a kijelölt esélyegyenlőségi felelőst bevonja a szervezet arculatához illeszkedő esélyegyenlőségi megoldások kidolgozásába és gyakorlati megvalósításába,

- a szervezet működési és környezeti sajátosságait kifejező esélyegyenlőségi és fenntarthatósági tervvel rendelkezik, melynek alkalmazását megköveteli a szervezeten belül és a külső beszállítóktól és szolgáltatóktól is,

- BAT technológiákat alkalmaz, megköveteli azt a külső beszállítóktól és szolgáltatóktól is,

- operatív célokat határoz meg és azok teljesülését rendszeresen értékeli,

- képzéseket tart és kommunikációjában környezettudatosságot közvetít.

A KÖDU KÖVIZIG vezetése a szervezet munkakultúrája és az alkalmazottak társadalmi és környezeti felelősségtudata alapján vállalja, hogy a jogkövető magatartáson túl a választott esélyegyenlőségi célterületeken és a fenntartható fejlődés elvének érvényesítésével a szervezet ellen semmi nemű elmarasztaló eljárás nem indul.

Székesfehérvár, 2008. február 26.


Dr. Csonki István
igazgató
Vissza