Szakértői és szolgáltatási tevékenység díjmegállapítása

Az igazgatóságnál megrendelt szakértői tevékenység, továbbá vállalkozói tevékenység keretében nyújtott szolgáltatások díjának megállapításánál, továbbá a szolgáltatásokkal összefüggő költségeknél 2011. március 15-től kezdődően a következők szerinti díjakat alkalmazzuk:

    mérnöknap díja

    műszaki ellenőri díj

    technikusi díj

80.000,- Ft/nap + ÁFA

70.000,- Ft/nap + ÁFA

50.000,- Ft/nap + ÁFA

A fenti szolgáltatás igénybevétele esetén minimum a díjtétel alapulvételével számított 2 órának megfelelő díjat alkalmazzuk és számlázzuk.

A díjszabás alapja a Mérnök Kamara ajánlása, valamint az igazgatóságunk belső szabályozása.

A közölt díjak nem foglalják magukba a tevékenységgel összefüggően felmerülő napidíjat és kiküldetési költségeket, továbbá egyéb utazási költségeket (saját gk., közforgalmi jármű stb.).

Hivatali gépkocsival történő munkavégzés esetén a szolgáltatás számlázása során 170,- Ft/km + ÁFA költséget számítunk fel.

Székesfehérvár, 2011. március 9.


Dr. Csonki István

igazgató
Vissza