Part- és mederszabályozás

A parterózió megakadályozására, a belterületek védelmére és a parthasználat biztosítására évről évre csökkenő mértékben folytak a partszabályozási munkák.
A tó 235 km hosszú partvonalából jelenleg 107,5 km a szabályozott parthossz, melyből 84, 7 km hosszban végleges és 22,8 km hosszban ideiglenes partvédőmű épült.
A leggyakrabban alkalmazott partfaltípus a BVK (Balatoni Vízügyi Kirendeltség) típusú partvédelem.


BKV típusú partvédelem


Az 1995. évi Balatoni Vízgazdálkodási Fejlesztési Program - a korábbi programhoz képest kisebb mértékű összesen 110 km hosszra vonatkozó - kizárólag üdülési érdekű - partfalépítést irányzott elő.
A mederkotrási munkák jellege és célja a közelmúltban megváltozott.
Az 1980-as évek elejétől előtérbe került a vízminőség-védelmet szolgáló mederkotrási tevékenység, mely a '80-as évek végétől néhány kisebb munkát kivéve (hajóút, strandkotrás) alapfeladattá vált.
Vissza