A Balaton térképészetének a kezdete

A Balatont jelenlegi ismereteink szerint egy 1339-ben készült, a Földközi-tengeri hajózást segítő térkép tünteti fel először.
A térkép szerzője Dalorto Angelo olasz származású térképész-csillagász volt.
A tó nevét egy ismeretlen szerzőtől származó, Németországban kiadott 1507. évi térkép tünteti fel először.
A XVI. század első negyedében a kor térképészeti színvonalát messze meghaladó térkép jelent meg hazánkról.
A térképet Lázár deák, Bakózcz Tamás esztergomi érsek titkára készítette
az 1500-as évek elején. Munkásságáról egyébként nagyon keveset tudni.
A deák készítette térképen a Balaton a körülötte elterülő települések gyűrűjében
a valóságosnál nagyobb vízfelülettel jelenik meg.
A térképet, korai halála miatt nem tudta sajtó alá rendezni, ezt a munkát régi ismeröse
Collimitius Tanstetter Georg bécsi egyetemi tanár és Cuspinianus Spiesshaimer Johann udvari történész végezték el.


Lázár deák térképe


A mohácsi csatavesztést követő időkben, a három részre szakadt országban nem volt lehetőség térképészeti munkákra. A hadvezetéshez viszont szükség volt részletes helyszínrajzra.
Ezért Lazius Wolfgang bécsi professzor I. Ferdinánd udvari térképésze személyes katonai tapasztalatait is felhasználva, átdolgozta és további részletekkel gazdagította Lázár deák munkáját.
A megjelent térkép sajátossága, hogy a Lázár deák munkáján az akkori magas vízállásnak megfelelően, szigetként szereplő Tihanyi-félszigetet a déli parthoz kapcsolta


A Balaton rajza Lazius térképén 1556


Hazánk és a Balaton térképi képe csak a török kiűzése utáni időkben változik meg lényegesen. A bécsi udvar Müller Johann Christoph osztrák földmérőt bízta meg a Habsburg-birodalom új térképének elkészítésével. Az 1709-ben megjelent 1:550 000 méretarányú Magyarország térkép az első, új helyszíni bejáráson alapuló térkép Lázár deák 200 évvel korábban megjelent munkája óta.


Müller 1709


Magyarországot ábrázoló, matematikailag felépített térképek korszakát a XVIII. század első felében Mikoviny Sámuel munkássága nyitja meg.
Feltehetőleg ő késztette a Balaton első pontos mérnöki felvételezésen alapuló térképét is 1732-ben, 1:90 000 méretarányban. A térkép érdekessége hogy a tó középvonalában vonallal jelzett árok mutatja a tó legnagyobb mélységét, több mint 11 m-t. A Balaton mélységét Mikoviny vizmérőrúddal vagy kötéllel határozta meg.


Mikoviny Sámuel 1732


A XVIII. század második felében a 7 éves háború keserű tapasztalatai alapján Mária Terézia elrendelte az ország katonai felmérését. Az I. és a II. felmérés (1764-1787, 1806-1869) térképszelvényei titkosak voltak, de a bécsi udvar néhány bizalmi embere hozzájutott a térképekhez és ezek, valamint az egyes megyék földmérői által készített részletes térképek alapján újabb, kisebb méretarányú térképek készültek.
A felmérések anyagának részbeni felhasználásával készült térképeken a Balaton már teljesen alakhelyesen jelenik meg.


Az első katonai felmérés alapján készült térkép 1784

Vissza