Dombvidéki vízrendezés

A KDT VIZIG működési területének nagyobb része, 12.158,4 km2 dombvidéki jellegű. Ez a terület három nagy egységre osztható: a Bakony a hozzá csatlakozó Vértessel, a Mezőföld és a Tolna-Baranyai dombság.

A szakágazat a vízgazdálkodási tv. értelmében gondoskodik a kizárólagos állami tulajdonban lévő kisvízfolyásokon a vizek kártétel nélküli levezetéséről. Koordinálja, illetve közreműködik a működési területet érintő vízrendezési koncepciók elkészítésében, és gondoskodik az állami, a közcélú, az önkormányzati, illetve a magántulajdonban lévő vízilétesítmények fejlesztési, üzemelési összhangjának megteremtésében. A hatósági ellenőrzési tevékenység keretében felügyeli a vízilétesítmények üzemelési engedély szerinti üzemelését, illetve a szakaszmérnökségek közreműködésével feltárja az engedély nélküli vízimunkálatokat, és vízhasználatokat. A szakaszmérnökségek végzik a vízfolyások üzemeltetését, ellenőrzését, fenntartását. A három megye területén három szakaszmérnökség 10 felügyelője dolgozik.

A dombvidéki területeken található kizárólagos állami tulajdonú kisvízfolyások kezelője a KDT VIZIG. Összesen 923,3 km vízfolyás van a kezelésünkben, ebből 297,84 km Fejér megye, 193,99 km Tolna megye, 431,47 km pedig Veszprém megye területén található. A jelentősebb vízfolyások a Kapos, a Szent László vízfolyás, illetve a Marcal. A dombvidéki területek 6 nagy vízrendszerre, ezen belül pedig 23 vízgyűjtőre tagozódnak.

A 23 vízgyűjtőn jelenleg 11 Vízi Társulat működik, amelyek a közcélú vízfolyások üzemeltetésért felelősek. A vízgyűjtőkön 365 település található.

Dombvidéki területeinken összesen 10 db tározó létesült, amelyből 2 vízpótló, 3 vízminőségvédelmi, 2 hordalékfogó, 3 pedig árvízcsúcscsökkentő célból üzemel.
Vissza