A KDT VIZIG területén engedéllyel rendelkező és üzemelő vízhasználatok alakulása

Öntözőrendszer neve
Vízjogilag engedélyezett terület
(ha)
2002.-ben üzemelt terület
(ha)
Főműves
Főműves
öntözés
halastó
öntözés
halastó
Nádor csatorna
3198
93,0
1270
93,0
Sárvízi Malomcsatorna
66
1294,4
9
1294,4
Gaja Malomcsatorna
0
110,0
0
84,0
Császárvíz
0
107,2
0
107,2
ÖSSZESEN:
3556
1604,6
1279
1578,6

Vissza