Síkvidéki vízrendezés

A Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság működési terület három megyét foglal magába, nagysága 13.010 km2. Ebből a síkvidék nagysága 851,6 km2.

A szakágazat a vízgazdálkodási tv. értelmében gondoskodik a kizárólagos állami tulajdonban lévő belvízcsatornákon a vizek kártétel nélküli levezetéséről. Koordinálja, illetve közreműködik a működési területet érintő vízrendezési koncepciók elkészítésében, és gondoskodik az állami, a közcélú, az önkormányzati, illetve a magántulajdonban lévő vízilétesítmények fejlesztési, üzemelési összhangjának megteremtésében. A hatósági ellenőrzési tevékenység keretében felügyeli a vízilétesítmények üzemelési engedély szerinti üzemelését, illetve a szakaszmérnökségek közreműködésével feltárja az engedély nélküli vízimunkálatokat, és vízhasználatokat. Belvízmentes időszakban a szakaszmérnökségek végzik a csatornák üzemeltetését, ellenőrzését, fenntartását.

A síkvidéki területek két nagy csoportra oszthatók. A Duna jobb parti árvízvédelmi töltése mellett elterülő öblözetek jelentik az egyik csoportot, míg a másikba a vízfolyások, belvízcsatornák keskeny folyóvölgyei tartoznak. A síkvidéki területek négy belvízrendszerre tagozódnak, amelyeken belül hat belvízvédelmi szakasz összesen 24 őrjárása helyezkedik el.

A KDT VIZIG kezelésében 299 km belvízcsatorna van, ezek közül a legjelentősebbek a Nádor csatorna, a Szekszárd-Bátai főcsatorna. A belvízcsatornák közül a Séd-Sárvíz Malomcsatorna, valamint a Gaja Malomcsatorna belvízmentes időszakban az öntözéshez, illetve a halastavak feltöltéséhez szükséges vízmennyiséget szállítja.

Működési területünkön három darab üzemképes belvízátemelő szivattyútelep található, melyeknek összkapacitása 6,3 m3/s. Báta I. és Báta II. szivattyútelepek a Szekszárd-Bátai főcsatornán érkező belvizeket emelik át magas dunai vízállás esetén a folyóba. A két szivattyútelep kapacitása 5 m3/s. Az adonyi szivattyútelep két gépegysége 1,3 m3/s vízmennyiség átemelésére képes az Adonyi főcsatornából. Működési területünkön még egy szivattyútelep található, melynek rekonstrukciója jelenleg is folyamatban van, várhatóan 2004-re elkészül, és újra üzembe lehet majd állítani.

A belvízvédelmi szakaszokon kiépített belvíztározókkal nem rendelkezünk. Amennyiben belvíztározásra, belvízvisszatartásra van szükség, úgy a terepadottságoktól függően vagy a medertározást, vagy holtágakat, illetve egyéb lehetőségeket használjuk fel ebből a célból.
Vissza