Vízhasználatok

A szakágazat a koordinálja, illetve közreműködik a működési területet érintő vízhasználatok engedélyezési eljárásában, figyelembe véve az adott területre vonatkozó vízrendezési koncepciókat. A hatósági ellenőrzési tevékenység keretében felügyeli a vízilétesítmények üzemelési engedély szerinti üzemelését, illetve a szakaszmérnökségek közreműködésével feltárja az engedély nélküli vízhasználatokat.
Vissza