Hide details for AA
Alappont
Hide details for ÁÁ
Ál-talajvíz
Állomás
Állomás típus
Álló jég
Állóvíz
Ártér
Árvédelmi töltés
Árvíz
Árvízvédekezés
Árvízvédelem
Árvízvédelmi készültségi fokozat
Hide details for BB
Bányató
Belterület
Belvíz
Belvízöblözet
Belvízrendszer
Belvízvédekezés
Bordás megtámasztás
Buzgár
Hide details for CC
Csatorna
Csatornázási rendszer
Hide details for DD
Defláció
Depónia
Hide details for EE
Elérési idő
Erózió
Hide details for ÉÉ
Érzékenység (érzékeny terület)
Hide details for FF
Felszín alatti víz
Felszín alatti vízkészlet
Felszín alatti vízválasztó
Felszín közeli víz
Figyelőkút
Folyóvíz
Forrás
Forrásfoglalás
Hide details for HH
Hidraulikus sugár
Hidrogeológia
Hidrológia
Hidrometeorológia
Hidrometria
Holtág
Hullámtér
Hide details for JJ
Jászolgát
Jégjelenség
Jégtorlasz
Hide details for KK
Karsztvíz
Karsztvíz-bázis
Kút
Hide details for LL
Lefolyás
Lokalizálás
Hide details for MM
Magaspart
Meder
Mentesített ártér
Mobil gát
Monitoring
Hide details for NN
Nulla-pont
Nyílt ártér
Nyúlgát
Hide details for ÖÖ
Övárok, övcsatorna
Hide details for PP
Parti szűrésű vízbázis
Pozitív kút
Hide details for RR
Rétegvíz
Rétegvíz-bázis
Hide details for SS
Sérülékenység
Szabadfelszínű talajvízáramlás
Hide details for TT
Talajcsövezés
Talajvíz
Talajvíz-bázis
Tározás = tárolás
Tetőzés
Töltésmegcsúszás
Töltésmeghágás
Tömlősgát
Hide details for VV
Védekezési készültség
Védelmi szakasz
Védmű
Védőidom
Védőövezet
Védőterület
Vizek kártételei elleni védelem és védekezés (vízkárelhárítás)
Vízállás
Vízbázis
Vízfolyás
Vízföldtan (hidrogeológia)
Vízgazdálkodás
Vízgyűjtő
Vízgyűjtő terület
Vízhasználat
Vízhozam
Vízhozamgörbe
Vízi munka
Vízigény
Vízjárás
Vízkár
Vízkészlet
Vízkészlet-gazdálkodás
Vízmérleg
Vízmosás
Vízrajz (hidrográfia)
Vízrendszer
Víztan (hidrológia)
Vízutánpótlódás
Vízügyi szolgálat
Vízválasztó
Hide details for ZZ
Zajló jég
Záportározó