Az ivóvízbázisok védelmére

A Kormány a 3581/1991. határozatával elfogadta a kormányzat rövid- és középtávú környezetvédelmi intézkedési tervét. E kormányhatározat 19. pontja az ivóvízbázisok védelmére vonatkozó célprogram kidolgozását írta elő. Felelőse a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium (a Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium, az Ipari és Kereskedelmi Minisztérium, a Földművelésügyi Minisztérium, a Belügyminisztérium és a Népjóléti Minisztérium bevonásával). A célprogram előkészítése során az ivóvízbázis-védelmi feladatok szakmai és gazdasági felelősségi körének vizsgálatára alakult ágazatközi bizottság – főként a program kidolgozásának megkezdése idején – többször megvitatta az abban követendő főbb alapelveket.

A célprogram kidolgozása azért került az intézkedési tervbe, mert az utóbbi években egyre inkább ismertté vált a felszín alatti vízkészletek elszennyeződésének veszélye, s ezáltal az ország közműves ivóvízellátását szolgáló vízbázisok sincsenek kellő biztonságban, veszélyeztetve ezzel az ivóvízellátás biztonságát is.

Feladatok

1995. augusztusban megszületett a 2.249/1995. (VIII. 31.) sz. kormányhatározat az ivóvíz-bázisok védelméről szóló célprogramról. Az ezt megalapozó előterjesztés az üzemelő vízbázisok utólagos biztonságba helyezésének feladatait három fázisra az alábbiak szerint:

1. A vízbázisok alapállapot felmérése (diagnosztika) 2. A vízbázisok biztonságba helyezése 3. A vízbázisok biztonságban tartása, a biztonságos üzemeltetés Vissza