Megújult a Lankóci Vízügyi Kiállítóhely

Megújulhatott a kiállítóhely
Az Aqua Mobile 2008. decemberi számában már tudósítottuk az olvasókat arról, hogy lankóci kiállítóhelyünk az elmúlt évek során  anyakönyvezett gyűjteménnyé fejlődött, amely rögtön másfélmillió forintot nyert a Reneszánsz Év 2008 „A műszaki örökség reneszánsza” című pályázatán. A pályázatot az Oktatási és Kulturális Minisztérium írta ki.

Büszkén mondhatjuk, hogy  a pályázaton kapott összeget igazgatóságunk vezetése megtoldotta 750.000 forinttal, és ennek köszönhetően megújulhattak a kiállítás arra rászoruló tárgyai, dokumentumai.

Restaurálási, felújítási munkák
Első lépésként fertőtlenítettük a kiállítóhelyet és a tárgyakat molyok és fakártevők ellen, ezt követően a munkákkal megbízott restaurátor, Kovács Péter elszállította a restaurálásra váró tárgyakat. Beke Zsolt és munkatársai eltávolították a kidobható installációkat, a tönkrement vitrineket, tablókat, újrameszelték a helyiségeket, megjavították a vízvezetéket (ezáltal a mellékhelyiség újra használható állapotba került), kifestettek, valamint kicserélték a törött ablaküveget, szúnyoghálót szereltek fel, az ablakokat pedig tömítő szigeteléssel látták el a rovarok ellen.

A restaurátor munkájának köszönhetően megújultak a következő tárgyak: Kvassay vízmérnöki tabló, szelvény-metszet képe (mindkettő másolatkészítéssel), 3 db pótolhatatlan jegyzőkönyv (fertőtlenítéssel), Mária Terézia korabeli térkép másolata (újranyomtatással). A Vízmesteri oklevél és egyéb iratok (7db) nemes-másolattal készültek (korhű papírra újbóli elkészítés). Restaurálták továbbá a Gazdasági épületek 1922 című kiadványt, 5 kiállított kötetet és a Vízállások évkönyvét. Fertőtlenítésük után tisztításon és kiegészítésen estek át a vászonnal és bőrrel borított műtárgyak (8 db, például a bőrtokos kéziműszer, karszalagok, fémvonalzó tokok). Fertőtlenítés mellett konzerváló kezelést vagy preventív átitatást kaptak: 1 hajósláda, 3 műszeresdoboz, 9 könyv, 3 vízrajzi évkönyv, 6 XIX. századi tankönyv. A kezelt 3 fa műszeresdoboz közül kettőben a jelentősen fertőzött filc-elemek ki lettek cserélve, egy darabnak a védő-lakkozása is megújult.

Némedi Csaba muzeológus eközben új fényképeket válogatott a tablókra, új szövegekkel, feliratokkal látta el őket, elsősorban a Duna Múzeum archívumára támaszkodva. Az új fotók, metszetek illeszkednek a kiállítás eredeti koncepciójába. A szövegek egy részét, a leglényegesebbeket angolra is lefordítottuk a külföldi látogatók informálása érdekében. Szintén elláttuk angol fordítással a tárgyfeliratokat. Készült vezető a kültéri tárgyakhoz is. Ezekhez a munkákhoz grafikust és nagyméretű képeket is készítő nyomdát vettünk igénybe. Az előtérben elhelyeztük az igazgatóság legfrissebb működési térképét.

A dobogókat, az előtér tablóit a rovaroknak jobban ellenálló papíranyaggal vonták be a kivitelezők a korábbi, molyette filcanyag helyett. A Duna mellett lévő kiállítóhely magas páratartalmát igyekeztek ellensúlyozni a vásárolt szilikagéllel, amelyet a vitrinekben helyeztek el a tárgyak megóvása érdekében.

A szakaszmérnökség új függönyt, kislámpákat vásárolt a szebb összhatás érdekében. Szintén a vendégfogadás felté-teleit javította a mosdóhelyiség használati eszközeinek cseréje.

Annak érdekében, hogy az utókor számára a kiállítóhely legértékesebb tárgyait megőrizzük, a látogatók fogadásának feltételeit a legoptimálisabb módon javítsuk, a kapott 1.500.000 forintot és az igazgatóság által továbbra is biztosított 750.000 forintot elsősorban a beltéri kiállítás megújítására fordítottuk. Elmondható, hogy ezen a területen a leglényegesebb, halaszthatatlan állapotmegóvó fe-ladatokat a rendelkezésre álló forrásokból elvégeztünk.

Lankóc várja a látogatókat
A Lankóci Vízügyi Kiállítóhelyet eddig is, és valószínűleg a továbbiakban is a Gemencet látogató, természetszerető, elsősorban kerékpáros turisták látogatják, valamint az igazgatóság partnerei, vendégei, akik szakmai kapcsolatok révén jutnak el a kiállítóhelyre.

Biztosak vagyunk abban, hogy a környéket rendszeresen látogatók – és remélhetőleg minél több kollégánk – is szívesen ellátogatnak a megújult kiállítóhelyre akkor is, ha már jártak itt, hiszen a kiállítás elsősorban látványában újult meg, és valóban érdemes megnézni. Készülő kiadványainkkal, egy sajtónyilvános átadási ünnepséggel az igazgatóság igyekszik felhívni a figyelmet erre a lehetőségre.

A látogató Lankócon egy hagyományos, tárgyközpontú kiállítást láthat; az interaktív elemek hiányát azonban ellensúlyozza az, hogy a kiállított tárgyak eredetiek és állagukban is megújultak. A látványhoz tesznek hozzá az újra cserélt tablók, fényképek, tárgyfeliratok, installációk.

A pénz még nem minden
A kiállítás megújításának tervezője és kivitelezője Kovács Péter restaurátor és Némedi Csaba muzeológus volt. Az igazgatóság részéről a projektfelelős Fazekasné Tóth Andrea PR-munkatárs volt, valamint a helyszíni kivitelezési munkákat Beke Zsolt szakaszmér-nökségvezető irányította és felügyelte. Mind a központban, mind a szakaszmérnökségen számos kollégánk vett részt a munkákban, többek között Papp János területi felügyelő, a Borza Ferenc vezette fenntartó brigád, Felker Zoltán gátőr, a gazdasági osztály dolgozói, dr. Cserháti Anna jogtanácsos, és még sok kollégánk. A pályázattal kapcsolatos munkákat mindenki szokásos, napi munkáján túl végezte, nagy odafigyeléssel és összefogva, együtt gondolkodva a többiekkel. Köszönjük a munkájukat!


Fazekasné Tóth Andrea
KÖDU-KÖVIZIG


Kovács Péter restaurátor, dr. Bencze Géza szakfelügyelő,

kollégáink: Beke Zsolt, Papp János, Felker Zoltán

Fotó:  Fazekasné Tóth Andrea
Vissza