A Paks–Faddi-főcsatorna műtárgyainak fejlesztése, avagy hogyan kell ügyeskedni lapos pénztárcával

Nem túl irigyelhető időszakot élünk mostanában vízügyes berkekben. A kezelésünkre bízott védművek és műtárgyaink kapcsán az őszi felülvizsgálatok során újra meggyőződhettünk állaguk romlásáról.
Sajnálatos, hogy a következő évek előhíresztelései sem túl bíztatóak ezen a fronton, de persze máshol sem.
Mint jó „gazdái” ezen létesítményeknek, műtárgyaknak, tesszük a dolgunkat lehetőségeink kimerítésével, illetve némi ügyeskedéssel, gondolva itt a pályázati lehetőségek keresésére, az érintett vízgazdálkodásban közreműködők bevonására, azok biztatására, hogy vállaljanak már ők is némi anyagi ráfordítást a közös érdekek miatt.
Ezek némi eredményességet is mutatnak, ami egyes esetekben igen nagy jelentőségű is tud lenni.

Ilyen üzemeltetési problémákat már évek óta magában hordó vízi létesítmény műtárgyaival együtt a Paks– Faddi-főcsatorna.
A főcsatorna a 04.02 Bölcske–Bogyiszló belvízvédelmi szakasz belvizeinek fő befogadója, illetve elvezetője. A csatorna a Fadd–Dombori-holtágba köt be, majd a vizek a Tolnai-holtágon áthaladva kerülnek a Sió csatornába.
A holtágak fokozott másodlagos hasznosításait figyelembe véve az 1990-es évek aszályos időszaka egyéb vízpótlási megoldásra ösztönözte a mérnököket.

A holtágak vízszintszabályozására (vízpótlására) 1996-ban megépült a Paksi Atomerőmű irodaházi hűtővízéből történő átvezetésre alkalmas átkötő tápcsatorna, amely rácsatlakozik a Paks–Faddi-főcsatorna bp. 11+300 km szelvényére. Így a főcsatorna kettős funkciója erőteljesebbé vált.
Ezen vízpóltási lehetőségen keresztül évente több millió m3 vizet kap a holtág-rendszer. A többlet vízmennyiségen kívül a csatorna viszont nagyobb, illetve magasabb vízállásokat is kapott a vízpótlásból.

Mivel elmondható, hogy az utóbbi években eltolódtak a nyári időszakra jellemző meteorológiai viszonyok a tavaszi és őszi hónapokra is, így a vízpótlásra sokkal tágabb időszakban van már szükség, szinte már éves, teljes időszakú az atomerőmű felől érkező vizek eresztése.
A mederszelvényben ezen tényezők kockázati elemeket hordoznak és üzemeltetési odafigyelést követel az érintett kollégák részéről.
Mivel a csatorna esésviszonyai nem túl kedvezőek, így vízmozgási tehetetlenség jellemzi. Azaz, ha esetleg egy igen meleg időszak miatti nagyobb mennyiségű víz táplálása magas vízszintet ad a csatornának, úgy igen nagy kockázatai vannak a hirtelen kialakuló és levonuló csapadékoknak a betorkolló vízelvezető árkok környezetében.
Itt igen meg tud torlódni a víz, hosszú lefolyási viszonyok miatt magas vízszinteket kialakítva, kiöntéssel veszélyeztetve. Ezen körülmények esetében nem mindegy, milyen betorkolló műtárgyakkal rendelkezik a befogadó csatorna.

Jelenleg van olyan betorkollás, ahol csupasz áteresz található, a többi esetében igen körülményes kezelhetőséggel betétpallós elzárású zsiliptorony biztosít védelmet a kiöntések, visszaáramlás ellen.

Már több éve megfogalmazódott az a gondolat, hogy ezen adottságokon változtatni kellene fejlesztéssel. A Kapos csatorna mentén tapasztaltuk és láthattuk, hogy a hirtelen emelkedő vízszinteknél a csapóajtós zsilipek jól működnek, úgymond külső kezelés nélkül „automatikusan” látják el feladatukat. Csakis ellenőrzési tevékenység vetődik fel annak kapcsán, hogy nem került-e valamilyen akadály a csapóajtó záródó felületei közé természetes módon, illetve esetleg emberi segítséggel.

A Fadd–Tolna–Bogyiszló-holtág rendszer fejlesztése kapcsán az érintett három önkormányzat pályázni kívánt az elmúlt években az Európai Gazdasági Térség (EGT) Finanszírozási Mechanizmus és Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében.
Ezen pályázatnak része lett volna a holtágak betáplálási és vízelvezetési lehetőségeinek vizsgálata, illetve fejlesztése. A projekt I. ütemeként a tápcsatornán, illetve holtágakon korszerűsítésre kerültek volna a műtárgyak, illetve az egyetlen gravitációs kivezetést biztosító Kutyatanyai zsilip is új arculatot kaphatott volna, olyan merész elképzelésekkel, hogy ott a vízi turizmus elősegítésével akár kisebb átzsilipelő műtárgy, vagy más erre szolgáló alkalmatosság lett volna kiépítve.
Igen örömteliek voltak számunkra ezen elképzelések szerinti törekvések, amelyek többszöri nekifutás után ködbe vesztek.

Mindezek ellenére a problémák és az azok megoldását jelentő fejlesztések szem előtt maradtak.

Az elmúlt évben a Paksi Atomerőmű Zrt. üzemviteli igazgatóság szakembereivel tartott éves egyeztetésen került előtérbe a Paks–Faddi-főcsatorna üzemeltetése, esetleges többlet vízpótlás alkalmazásának lehetőség-vizsgálata. Ezen egyeztetések során állt igazgatóságunk elképzelése mellé az atomerőmű, és felajánlotta segítségét, amely anyagi jellegű támogatást is takarhat.
Mindezen felbuzdulva a Szekszárdi Szakaszmérnökség feljogosult tervezővel elkészíttette a vízjogi engedélyezési tervdokumentációt, amelyet engedélyezési eljárásra az I. fokú vízügyi hatóságnak be is nyújtottunk, az eljárás jelenleg is folyamatban van.

A tervek szerint nyolc műtárgyunk esetében kerülne kialakításra a mederoldalon csapóajtós zsilipfej a szükséges rézsűvédelemmel, illetve ezen nyolc zsilip közül négy esetében kerülne kialakításra betétpallós elzárást biztosító zsilipakna a mentett oldali részen.
A betétpallós elzárással továbbra is biztosítani tudjuk – ahol ez kívánalom –, hogy a vizek visszatartva legyenek bizonyos szinten (pl. a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság kezelésében lévő rét, legelő területek árkainál a növény- és állatvilágra figyelemmel) a betorkolló árkokon és környezetükben, illetve megadja a lehetőséget a csapóajtós elzárás problémái esetén a vízkiáramlás káros következményeinek megakadályozására.

Ezen műszaki állapot teljesülésével sokkal üzembarátabb lehetőséget nyer a főcsatorna reményeink szerint.

Jelenleg itt tart a „projekt”, ami megint egy ügyeskedésnek lehet esetleg az eredménye, nem pedig a vízügyi ágazat által biztosított anyagi keretek jó felhasználásának.
Ezen lehetőségi folyamatban viszont nem tudni, meddig lesznek olyan tőkeerős, valamilyen szintű érdekeltek, akik „megfelelő körítéssel” ügyeskedve megnyerhetők a vízgazdálkodás érdekében. Reméljük, sokáig.


Beke Zsolt
KÖDU-KÖVIZIG


Vissza