A Balaton sérülékenységének vizsgálati mintaprojektje

2008. április 28-án és 29-én a KÖDU-KÖVIZIG központi épületében angol nyelvű tréningen vettek részt az igazgatóság szakmailag érintett dolgozói. A Balatoni Adaptációs Mintaprojekt a Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Kht. két éve folyó projektje, melynek egyes fázisaiban a Balatoni Vízügyi Kirendeltség folyamatosan segítséget nyújtott az ügynökségnek. A projekt célja, hogy hozzájáruljon a Balaton ökológiai és társadalmi-gazdasági rendszerének sérülékenységének, illetve a megváltozott feltételekhez való alkalmazkodóképességének jobb megértéséhez. A projekt kidolgozása során egyebek mellett a következőket valósultak meg:
A mintaprojekt kalibrálása már lehetővé tette a projekt érzékenységének próbáját, melyet a vízgyűjtő-tervezésben, a vízgazdálkodásban és vízminőségben érintett szakemberek a tréning folyamán megpróbáltak elsajátítani. A tréningre meghívtuk a VITUKI szakértőit is, hogy építő javaslataik még beépülhessenek a projektbe.
A képzést Anthony Lehman tartotta, aki a Genfi Egyetem biológusa, és kollégájával, Bruno Chatenoux-vel együtt a számítógépes modell kidolgozását végezte. Mindketten az UNEP-GRID-ben dolgoznak, mely szervezet a projekt nemzetközi partnere. A KÖDU-KÖVIZIG részéről a vízkár-elhárítási osztály, a vízgyűjtő-gazdálkodási osztály, a regionális laboratórium, és a Balatoni Vízügyi Kirendeltség képviseltette magát. Külső érintettként a VITUKI, és a projektgazda Balaton Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Kht. képviselői is megjelentek.

A képzés fő témája a SWAT-rendszerrel való megismerkedés volt. Ez az USA-ban kidolgozott, vízgyűjtő-modellezésre alkalmas program képzi az egyik alappillérét a projekt vizsgálatainak is. Rendkívüli részletességgel képes az adott vízgyűjtőre vonatkozó információkat (domborzati térkép, földhasználati térkép, részvízgyűjtők térképei, talajtípusok, műtrágya-használat, termesztett növénykultúrák stb.) tárolni és feldolgozni. Ezekre alapozva történik a modell összeállítása, majd kalibrálása. Az igen időigényes folyamat végén a program megfelelő pontossággal képes előre jelezni a vízgyűjtő-területen bekövetkező változások (területhasználat, pontszerű szennyező források megjelenése, domborzati változások stb.) lehetséges hatásait a vízhozamra és a vízminőségre egyaránt. A két nap során a résztvevők megismerhették a program főbb tulajdonságait, működési elvét, valamint a lehetséges használati területekről is szót ejtettek.

A fejlesztők több jelentős eredményt is várnak a projekttől. A projekt a környezetvédelemmel és a fenntarthatósággal kapcsolatos változásokat vizsgálja és válaszokat keres a kérdésekre, hogy a felmelegedés milyen mértékben következik a területhasználat, a demográfia és a gazdaság változásaiból. A projekt végső célja azonban, a megváltozott feltételekhez illeszkedő sikeres adaptációs politika kidolgozásának elősegítése.


Kravinszkaja Gabriella
Egri-Nyári Barnabás
KÖDU-KÖVIZIG

Vissza