"Fejér 2012” védelmi igazgatási gyakorlat

Bakonycsernye, 2012. április 23–24.


2011 novemberében a Fejér Megyei Védelmi Bizottságtól felkérés érkezett az Igazgatóságra, hogy a következő év tavaszán rendezendő gyakorlaton, mely a „FEJÉR 2012” névre hallgat, aktívan vegyen részt. A gyakorlat témájául a honvédelmet és a vízkár elleni védelmet jelölték meg. A helyszín alapján (Bakonycsernye) a Fejér Megyei Szakaszmérnökségre hárult a feladat az aktív részvételt illetően, így Kiss Jenő szakaszmérnökség vezető lett megbízva a koordinációs feladatokkal. A gyakorlaton egy előadássorozat keretében tervezték bemutatni a feltételezett harci cselekmények miatt a honvédelem és a nagyvizes időszakban a vízügyi igazgatóság tevékenységét. A gyakorlati bemutató keretében egy ellenőrző áteresztő pont működését, illetve a vízkár elleni védekezés néhány elemét kellett szemléltetni. A vízügyes részben a kiindulási pont egy 2010. évhez hasonló hidrometeorológiai helyzet volt, melyet tovább nehezít rendkívüli eseményként a Fehérvárcsurgói-tározó töltésének felrobbantása és az ebből kialakuló elöntések.

Az év elején a Vízkárelhárítási Osztály és a Hidrológiai és Hidroökológiai Osztály bevonásával megkezdődött az elméleti anyag elkészítése, melynek teljes változata a gyakorlatról összeállított anyagban jelenik meg. A rövidített változatot felkérésünkre Igazgató úr adta elő a gyakorlaton.

Az április 24-i időponthoz közeledve a szakaszmérnökség állománya, kiegészülve a közfoglalkoztatottakkal, előkészítette Bakonycsernyén a Súri-víz partján a bemutatóhelyet. A 2012. április 23-i főpróbára felépítettük és berendeztük az öt  bemutató helyszínt. Rögzítésre került a következő napon élesben végrehajtott gyakorlat pontos menetrendje és minden részlete. A bemutató helyszíneken kijelöltük a műszaki szakembereket, akik „irányítják” a gyakorlatot, valamint a fizikai létszámot, akik „végrehajtják” azt. 

2012. április 24-én a meghívottak regisztrációs folyamatával kezdődött a gyakorlat és 10 órától Hende Csaba honvédelmi miniszter megnyitója után folyamatosan kerültek megtartásra az előadások honvédelmi, polgárvédelmi, rendőrségi és vízügyi témakörökben. Az előadásokat követően a meghívottak megtekintették a gyakorlati helyszíneket.

Az igazgatóság bemutatóján a szakaszmérnökség vezetője röviden ismertette az öt helyszínen bemutatott védelmi létesítményeket az alábbiak szerint:

Vízügyi fenntartási munkák

Mint a szakmában bennfentesek számára nyilvánvaló: a vízkárok elleni legjobb védekezés a megelőzés, az időben történő, szakmailag indokolt és megfelelő fenntartási munka elvégzése. Ezt mutattuk be az első helyszínen egy feliszapolódott, növényzettel benőtt csatorna megtisztításával.

Homokzsák töltés

Minden védekezés sarkalatos pontja a megfelelő mennyiségű és minőségű védelmi anyag előkészítése, helyszínre szállítása, beépítése. Ezen a helyen egy  homokdepóniánál végezték a bakonycsernyei közfoglalkoztatottak a homokzsákok töltését.

Buzgár elfogás ellennyomó medencével

Itt talán a legismertebb, legtöbbször emlegetett árvízi jelenség, a töltés altalaján keresztül támadó buzgár elleni védekezést mutattuk be. Az ismertetés keretében külön kiemelésre került, hogy a jelenség csak árvíz elleni védekezésnél fordulhat elő, dombvidéken nem, de mint a védekezések „leglátványosabb” eleme került a bemutatóba, a rendező kérése alapján.

Műtárgy nélkül betorkolló vízfolyás elzárása

A következő helyszínen egy magassági (depónia) hiány megszüntetése volt a bemutató tárgya, háromsoros PP zsákból készült elzárással, ehhez építettük hozzá a bordás megtámasztást. (Valódi helyzetben ekkora magasság esetén ez nem szükséges.)

Töltésmagasítás (nyúlgát pallóból, homokzsák megtámasztással)

Itt egy, a töltéskorona magasságát meghaladó vízszint elleni védművet készítettünk.

Töltésmagasítás (klasszikus nyúlgát PP zsákból)

Itt az utóbbi évek védekezései során leggyakrabban alkalmazott, legnagyobb mennyiségben készült védmű típust mutattuk be.

A vendégek megtekintették a létesítményeket és néhány helyen Fodor Lajos államtitkár és dr. Dorkota Lajos kormánymegbízott kérdéseket tett fel a védekezési módokkal és a végrehajtással kapcsolatosan.

A bemutatót követően a gyakorlaton résztvevőket terített asztal várta magyaros pörkölttel és rétessel, melynek elfogyasztása zárta a rendezvényt.

Természetesen részünkről ezzel nem ért véget a gyakorlat, hisz a védekezésnek is fontos eleme a helyreállítás, a védelemek visszabontása, amely még belefért az ebéd utáni időbe.

Megállapíthatjuk, hogy a rendezvény elérte célját, Igazgató úr előadása (mindenki szerint a legszínvonalasabb) rámutatott, hogy mire képes a víz, és a résztvevő állomány bemutatta, hogy hogyan kell megelőzni annak kártételét.

A sikeres előkészítés és lebonyolítás végrehajtásában különösen fontos szerepet játszottak: Horváth Angéla, Marosi Gertrúd, Lendvai Csaba, Kovács Vera, Kerekes Imre.

Lendvai Csaba KÖDU-VIZIG

Kiss Jenő KÖDU-VIZIG


Vissza