EU-s projektek az Igazgatóságon

A Vízkár-elhárítási Osztály jelenleg négy Európai Unió által támogatott projekt előkészítésében, bonyolításában vesz részt. Ezek közül kettő kedvezményezettje a KÖDU-KÖVIZIG, kettőé pedig a VKKI.

Szekszárd-Bátai főcsatorna komplex vízrendezése:
„A felszíni vizek védelmét szolgáló fejlesztések regionális jelentőségű vízvédelmi területeken” című program keretében az Igazgatóság DDOP-5.1.5-A/2F-2008-004 számú pályázaton vissza nem térítendő támogatást nyert az Európai Uniótól.
A pályázat keretében sor kerül a Szekszárd-Bátai főcsatorna hullámtéri szakaszának kotrására (-3+459 – 0+000 km), valamint a 0+000 – 34+600 szelvények között a főcsatorna medrének rendezésére, kis- és nagyvízi meder kialakítására. Ezekhez kapcsolódóan megtörténik a Bátai zsilip fenékszintjének süllyesztése a kedvezőbb gravitációs bevezetés megvalósítása érdekében és a vízkormányzás elősegítésére a Sárpilisi tűsgát rekonstrukciója.
A pályázat kedvezményezettje a Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság. A támogatási szerződés alapján a megtörtént a független jogi és hivatalos közbeszerzési tanácsadó, valamint független műszaki ellenőr közbeszerzés útján történő kiválasztása.
Jelenleg a támogatási szerződés módosítása és a kivitelezés közbeszerzési kiírásának elkészítése van folyamatban.
Séd-Sárvízi Malomcsatorna hosszú távú fejlesztési programja:
„Helyi és térségi jelentőségű vízrendszerek rekonstrukciója” című program keretében az Igazgatóság KDOP-4.1.1/D-09-2010-0001 számú pályázaton vissza nem térítendő támogatást nyert az Európai Uniótól.
A pályázat keretében sor kerül a Séd-Sárvízi Malomcsatorna 0+000 – 71+800 szelvények között a csatorna medrének rendezésére, kis- és nagyvízi meder kialakítására, depóniák átépítésére, mederburkolatok építésére, 37 db műtárgy rekonstrukciójára és 1 db új vízbetápláló műtárgy építésére.
A pályázat kedvezményezettje a Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság.
Jelenleg a támogatási szerződés alapján a független jogi és hivatalos közbeszerzési tanácsadó, valamint független műszaki ellenőr közbeszerzés útján történő kiválasztása van folyamatban.

Duna projekt:
„Állami tulajdonú árvízvédelmi fejlesztések” című program keretében az Igazgatóság a másik négy Duna menti KÖVIZIG-gel együttműködve KEOP-2.1.1./2F/09-2009-0003 számon pályázatot nyújtott be az I. rendű árvízvédelmi vonalak fejlesztésére.
A pályázat keretében a KÖDÜ-KÖVIZIG működési területén sor kerülne 26,312 km-en a védvonal fejlesztésére, 49,709 km-en a töltéskorona burkolására, 11 db műtárgy (Báta I. sztp., Lankóci sztp., Sió torkolati mű, 8 db paksi zsilip) rekonstrukciójára és 2 db védelmi központ (Sió torkolati mű, Bölcske) fejlesztésére.
A pályázat kedvezményezettje a Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság. Igazgatóságunk részt vett az engedélyezési és tender tervek elkészítésében. Jelenleg az utolsó hazai egyeztetések folynak, mielőtt a pályázat Brüsszelbe kerülne.

Árvízi kockázat kezelés:
A Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság KEOP-2.5.0/B-2008-0001 számú pályázaton vissza nem térítendő támogatást nyert az Európai Uniótól az „Árvízi veszély- és kockázati térképezés és kockázatkezelési tervezés tartalmi és formai követelményeinek meghatározása, a végrehajtás megalapozása és eszközrendszerének kialakítása” megvalósítására.
Igazgatóságunk közreműködött és működik a projekthez kapcsolódó tervek (árvízvédelmi, lokalizációs) készítésében, módszertan kidolgozásában, adatszolgáltatásban, az elkészült anyagok véleményezésében.


Lendvai Csaba

Vissza