Vízrendezési fenntartási munkák

A 2008. évet egy csapadékos őszt követően kezdtük meg. A három hónapos előrejelzés szintén csapadékban gazdagabb tavaszi hónapokat ígért, ezért a KvVM preventív védekezési keretet biztosított az igazgatóságok részére, amelyet a belvízcsatornákon, illetve kisvízfolyásokon kialakult helyi dugók, torlaszok megszüntetésre, kisebb zátonyok felszámolásra, valamint a gyorsabb vízlevonulást elősegítő munkák elvégzésre fordítottuk. A preventív munkák költségkerete 15 millió Ft volt, melyet az alábbi helyeken használtunk fel:

A várakozásokkal ellentétben 2008. csapadékszegény év volt, így eddigi – 2008. november 10-ig – belvízvédelmi szakaszainkon védelmi készültség elrendelésére nem volt szükség.

A vízrendezési művek őszi szemléje és az évközi bejárások alapján megállapítható, hogy a 2008. évben a kezelt felületek aránya lényegében megegyezett a 2007. évivel. Azonban az egyszer, illetve kétszer kaszált területek aránya eltolódott, így ez évben a belvízcsatornákon és a kisvízfolyásokon összességében 186 hektárral kevesebb felület kaszálására került sor, mint 2007. évben.
Szivattyútelepeink üzemképes állapotban vannak, kisebb javítási, karbantartási munkára azonban mindenhol szükség lenne. Az Adonyi szivattyútelep alépítményének beton és acélkorróziós vizsgálatát a 2009. évi intézkedési tervben előirányoztuk. A Báta II. szivattyútelepen a gépház előtti gerebtisztító berendezés acél szerkezetének felületvédelme felújításra szorul.

Őrházainkon idén forráshiány miatt csak a legszükségesebb munkákat végeztük el, többnyire állagmegóvási célzattal.

Több helyen továbbra is problémát okoz, hogy műtárgyaink acélszerkezetét ellopják. A jelenséggel szemben egyelőre tehetetlenek vagyunk, lehetséges védekezési módot csak az jelenthet, ha a mozgató- és zárószerkezeteket – működőképességük, működtethetőségük megtartása mellett – oldhatatlan kötéssel rögzítjük. A Kaposon a korábbi években történt csappantyúk lopásait követően az idén csak egy esetben észleltek ilyen károkozást, amely kapcsán a szükséges intézkedéseket azonnal megtették. A rendőrségi feljelentés mellett pótolták a zárást biztosító csapóajtót.


Kertész Lóránt–Marosi Gertrúd
KÖDU-KÖVIZIG


Vissza