Igazgatósági munkaügyi hírek

Igazgatóságunknál közalkalmazotti munkaviszonyt létesített:

Központban Vaskó Imre és Fenyvesi József fűtők 2010. október 15-től a jelenleg folyamatban lévő fűtéskorszerűsítés befejezéséig, de legkésőbb 2011. április 30-ig az Igazgatási és Munkaügyi Osztály Gondokságának fizikai állományában dolgoznak.
2010. október 1-től Fürederné Szilágyi Mária az eddigi napi 4 óra helyett teljes munkaidejében a Beruházási és Vagyongazdálkodási Osztály állományában dolgozik.
2010. november 15-től Rostási-Szabó Rita vízrendezési ügyintéző és Lunczer Csaba adatbázis-felelős a Vízkár-elhárítási Osztályon dolgozik.
Fejér Megyei Szakaszmérnökségen 2010. október 1-től Kiss Pál fenntartó munkás.
Szekszárdi Szakaszmérnökségen 2010. augusztus 6-től Wenhardt György gátőr ,
2010. szeptember 1-től Fodor Éva Rózsa munkaügyi ügyintéző és Cseh János fenntartó munkás, 2010. szeptember 22-től Kulcsár István fenntartó gépkezelő, valamint 2010. október 1-től Decsi Nikolett területi ügyintéző.
Veszprémi Szakaszmérnökségen 2010. augusztus 5-től Bontovics Zsolt mederőr.
Új munkatársaink munkavégzéséhez sok sikert kívánunk!

Igazgatóságunknál közalkalmazotti munkaviszonya megszűnt:

Központban Csizmadia Antalné vegyésztechnikus és Süle Gyula vízrendezési ügyintéző nyugdíjba vonultak.
Balatoni Vízügyi Kirendeltségen Hímer Józsefné tószabályozási ügyintéző nyugdíjba vonult, Pálfi Zoltán mederőr és Mikheller Józsefné takarító munkaviszonya szűnt meg.
Szekszárdi Szakaszmérnökségen Somogyvári Tamásné munkaügyi ügyintéző nyugdíjba vonult, Kovács József fenntartó munkás és Kató Domonkos fenntartó gépkezelő  munkaviszonya szűnt meg.
Igazgatóságunkról 2011. április 15-tel  nyugdíjba vonul Farkas János gazdasági igazgatóhelyettes, nyugdíjba vonulása előtt 2010. december 15-től felmentési idejét tölti.
Hné

Farkas János gazdasági igazgatóhelyettes 1972-ben mérnök-közgazdászként végzett a Kijevi Népgazdasági Egyetemen. 1981-ben mérlegképes könyvelői szakképesítést, majd 1989-ben adótanácsadó szakképzettséget szerzett.
1986. május 1-től került kinevezésre a Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság  gazdasági igazgatóhelyettesének.
Eredményesen működött közre az 1988-ban végrehajtott Vízügyi és Környezetvédelmi Igazgatóság létrehozásával, majd az 1990. évi szétválasztásával összefüggő gazdálkodási feltételek megteremtésében.
Az igazgatóságnál 1994-ig végrehajtott szervezeti változásokkal, az igazgatóság által alapított Korlátolt Felelősségű Társaságok működésével összefüggő gazdasági feltételeinek megteremtésével eredményesen járult hozzá az igazgatóság zökkenőmentes működésének biztosításához.
Folyamatosan gondoskodott az igazgatóság költségvetési gazdálkodásához szükséges szabályozási, végrehajtási feltételek megteremtéséről és alkalmazásáról.
Figyelemmel kísérte az alapított társaságok szabályozásoknak megfelelő működését és aktívan közreműködött az eredményes működés biztosításában.
Aktív résztvevője volt az ágazat működésével összefüggő különböző munkabizottságoknak.
Tevékenységéért 1989-ben miniszteri, 1994-ben igazgatósági elismerésben részesült.
2001-ben a Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság folyamatos és eredményes gazdálkodásához szükséges feltételek biztosításáért a „Vízügyért” miniszteri kitüntetésben részesült.
Nyugdíjas éveihez jó egészséget és sok örömet kívánunk!

Csak a szépre emlékezem…
Kedves János!
Amikor ez a lap megjelenik, jóllehet Te már otthon töltöd napjaidat és talán nem is kerül kezedbe az Aqua Mobile újság. Ennek ellenére úgy érzem, az elköszönés ezen formája ide való.
A száraz, hivatalos adatismertetés helyett én a személyes hangvételt választom, tudva, hogy ezzel nem sértelek meg.

Csak a szépre emlékezem.
Igen, és ez nem esik nehezemre, mert a rosszabbul sikerült napokat bőven ellensúlyozzák a pozitív élmények. Közvetlen beosztottként másfél évtizedet tölthettem Veled, ám ez az idő - intenzitása miatt - nálam duplán számítódik. Ezen idő alatt alkalmam volt Téged szakmai és emberi oldaladról egyaránt megismerni. Főnöki minőségedről elsőként az jut eszembe, hogy bármikor, bármiben fordulhattam Hozzád, elutasítással soha nem találkoztam. Be kell vallanom, hogy amit a költségvetési gazdálkodásról tudok, azt Tőled tanultam.
A másik gondolatom az Rólad, hogy mindig a maximumot vártad el tőlem (és magadtól), félmunkát, rosszul megírt levelet nem fogadtál el. Most alkalmam van mindezt megköszönni.
Kevés kolléga lehet, aki nálam több időt töltött Veled, így megismertem azt a Jánost is, aki szakmai országos értekezleteken, kirándulásokon a csapat hangadója, a társaság motorja, akár mókamestere volt.

Ma már nem fogható rám, hogy érdekből teszem, ezért nyugodt szívvel kijelenthetem, hogy szívesen tanulnék még Tőled.
Igenis hiányozni fogsz, mint erős kezű, határozott vezető, aki ágazati szinten a jogkövetés élharcosa voltál.
Hiányozni fog az együtt gondolkodás, amiben mindig számíthattam Rád.
Hiányoznak majd a történeteid, melyek közül nem egyet többször is hallhattam.

Csak a szépre emlékezem?
Igen, mert az emberi elme csodálatos, képes arra, hogy elfelejtse, amit kell, képes félretenni vélt vagy valós sérelmeket, rosszul artikulált gondolatokat, emberi gyarlóságokat.

Csak a szépre emlékezem!
Szalainé Balogh Éva
Vissza