Tavaszi apasztó vízeresztés a Balatonból

A Balaton áradási időszaka november-április hónapokra esik. A novemberi 81 cm-es minimum után elkezdődött a tó lassú feltöltődése. Az idei év februárjában lehullott, az átlagost jelentősen meghaladó csapadék hatására a természetes készletek hirtelen megnövekedtek, így február közepére elértük a szabályozási maximumot.

A Balaton vízszintszabályozásának üzemeltetési engedélye 2.3. pontja szerint a tó vízállását a 70–110 cm szintek között kell tartani, illetve 3.1.2 pontja szerint „a Balaton szabályozott maximális vízszintje rövid ideig és kizárólag az átlagost jelentősen meghaladó mennyiségű csapadék esetén léphető túl. A szabályozási vízszint lehető legrövidebb időn belüli visszaállításáról az engedélyes köteles gondoskodni.”

Fentiek értelmében a balatoni vízeresztésre március 2-án került sor. A tó átlagvízszintje ekkor 116 cm volt, mely 6 cm-rel haladta meg az engedélyezett maximumot.

A zsilipnyitásra történő javaslat február 12-én, 108 cm-es Balaton vízállásnál született meg. Egy hét telt el az igazgatói döntés meghozataláig, ezen időszak alatt a tó vízszintje 4 cm-t emelkedett. A kötelezően szükséges előkészítések és értesítések miatt a vízeresztés kezdetének meghatározása időpontra és nem balatoni átlagvízállásra történt. Ennek következtében a nyitás (2009. március 2.) időpontjáig további 4 cm-es vízszintnövekedés állt elő.

A továbbiakban az apasztó vízeresztés legoptimálisabb (a Sió menti területek elöntés nélküli) megvalósítását kellett összehangolni többszöri, eltérő vízigényű hajózási programmal és halászati többlet-vízigény biztosításával. A sikeres lebonyolítás érdekében a Sió csatorna hajózási akadálymentesítésének helyi megoldása, a megemelt vízszintek miatt pedig a Sió betorkolló műtárgyainak bepallózása, majd a víz levonulása után annak visszabontása jelentett azonnali beavatkozást. A hajózási programot nehezítette a hajózsilip hidraulikus rendszer hatékonyságának 60 %-os romlása, mely a mozgató berendezések állagromlására vezethető vissza.

A vízeresztési program április 22-én, 110 cm-es (optimális vízszint) Balaton átlagnál zárult. A vízeresztés 52 napos időtartama alatt 85.1 Mm3 vízmennyiség (144 tómm) került levezetésre. A hajózási program során hat hajó (négy völgymenet, két hegymenet) biztonságos közlekedését oldottuk meg. A vízeresztés teljes folyamata minőségirányítási rendszer alatt zajlott.

A zsilipek nyitása óta három írásos reklamáció és számtalan telefonos bejelentés érkezett. Mindegyik a vízeresztés szükségességét vonta kétségbe. Az írásos bejelentések előzményei és az adott válaszok is az igazgatóság minőségirányítási rendszerében, a Fórumon követhetők nyomon.


Kravinszkaja Gabriella
KÖDU-KÖVIZIG
A 2009. évi március-áprilisi vízeresztés esemény-naplója
Dátum
Balaton átl. vízállása
Esemény
2009.02.12
108
A B2 javaslatot készít  a vízeresztés megkezdésére 110 cm elérésekor.
2009.02.17
112
Elkészül a döntéselőkészítő javaslat
2009.02.19
112
Igazgatói döntés a vízeresztésről, március 2-i időponthoz kötve.
2009.02.19-03.02
112-116
Megtörténik a teljes Sió szakasz bejárása, kiküldésre kerülnek az értesítések,(külön a Halászat és a Colas Kft. részére),az NKH-nál meghírdetésre kerül a hajózási program,állapotrögzítő helyszíni jegyzőkönyvek készülnek a Sió menti gazdálkodókkal a későbbi perek elkerülése végett.
2009.03.02
116
Megkezdődik az apasztó vízeresztés.
2009.03.05
117
Fokozatos nyitást követően a vízeresztés stabilizálódik 26,5 m3/s-on (Gát-alatt 160 cm közelében)
A nyitási szakaszban leengedett víz mennyisége: 5 363 064 m3
2009.03.05
117
Megtörténik kishajóval a Sió csatorna hajózhatóságának ellenőrzése, hajózási akadályok a Sió-Simontornya alatti szakaszon.A szlovák hajó programjának elhalasztása, akadálymentesítés megkezdése (BVK, Szekszárdi Szakaszmérnökség közösen).
2009.03.09
117
A hajózsilip hidraulikus funkciói csak részlegesen működnek, a zsilipek alvizitiltóit nyitva kell hagyni. 
2009.03.09
117
A szlovák hajó lehajózik, újabb hajózási igények bejelentése 03.12-re.
2009.03.12-16
117-116
Folytatódik a hajózási program.
2009.03.23
114
A B8 javaslatot ad a vízeresztés mérséklésére.
2009.03.25
113
A mérséklés megkezdése 
Az eddig leengedett víz mennyisége: 50 894 424 m3
2009.03.29
112
A fokozatos zárás hatására a vízeresztés stabilizálódik 4,4 m3/s-on
2009.04.03
114
A Halászati Zrt. kérése a vízeresztés növelésére az angolna megindulása miatt.
2009.04.06
115
A Balaton átlag vízállása 115 cm-re emelkedik, ezért a vízeresztés növelésére kerül sor.
A rányitás megkezdésének ideje 04.06. délelőtt 10:00, 15 m3/s-ra növeléssel.
Az eddig leeresztett víz mennyisége: 57 845 988 m3 (6 951 564 m3 a fojtás után)
2009.04.14
114
Új hajózási igény érkezik, jelentős merülésű hajóról.
2009.04.15
114
A vízeresztés tovább folyik, de mértékét a  hajózási igényhez igazítjuk.
A rányitás megkezdésének ideje 04.15. délelőtt 07:00
Az eddig leeresztett víz mennyisége: 69 298 380 m3 (11 452 392 m3 a korábbi rányitás után)
2009.04.16-17
114-113
A Sió befolyóinak bepallózás a jelentős vízeresztés miatt. (BVK)
2009.04.17
113
A hajózási igényhez igazított vízeresztés 13:00-kor 52,2 m3/s-nál tetőzik.
Ezt követően 15:00-kor megkezdődik a zsilipek fokozatos zárása.
A zárás megkezdéséig leeresztett víz mennyisége: 75 974 940 m3 (6 676 560 m3 a hajózási igény után)
2009.04.22
110
Este 20:00-ra pedig befejeződik a zsilipek teljes zárása.
A zárással egy időben megtörténik a böge feltöltése.
Az összes leeresztett víz mennyisége: 85 099 068 m3 (9 124 128 m3 a zárás megkezdése után), 144,5 tómm


Vissza