Környezetvédelmi világnap

1972 óta rendezik meg a környezetvédelem világnapját. Abban az évben Stockholmban tartották az „Ember és bioszféra” címet viselő környezetvédelmi világkonferenciát, melyet június 5-én nyitott meg az ENSZ. A konferencia ezt a napot határozatában nemzetközi környezetvédelmi világnappá nyilvánította. A világnap célja, hogy az emberekben megerősödjön a környezet-tudatos gondolkodás, és hogy felismerjék: mindenkinek tennie kell a természetes, épített, társadalmi és belső környezetünk megóvásáért, harmonikusabbá tételéért. Minden évben sokszínű és gazdag programok, környezetvédelmi akciók várják az érdeklődőket világszerte. Évente kiválasztanak egy országot, ahol a központi eseményeket rendezik, az idén ez Mexikó volt.
Bár Magyarország még nem mutatkozott be mint nemzetközi házigazda, eseményekben és rendezvényekben nálunk sincs hiány. Érdekes, hogy hallgatólagos „munkamegosztás” alakult ki nálunk az elmúlt években: míg az április 22-én rendezett Föld napján elsősorban a civilek szervezik a programokat, addig a környezetvédelmi világnapon a kormányzati szervek kapják a főszerepet, a környezetvédelmi miniszter pedig elismeréseket oszt ki (Környezetünkért Díj, Környezetünkért Emlékplakett, Miniszteri Elismerő Oklevél, Zöld Toll Díj írott sajtó, televízió, rádió kategóriában).
Május 29-én, pénteken egy több éves hagyomány folytatásaként tartottak ismertetőt a Balatoni Vízügyi Kirendeltség dolgozói siófoki diákoknak. 2004 óta minden évben a Környezetvédelmi Világnap alkalmából a Perczel Mór Gimnázium második évfolyamos diákjai látogatást tesznek a balatoni vízeresztő-, és hajózsilipnél, valamint a kiliti mederelzáró műtárgynál. Itt megismerkedhetnek a Balaton történetével, jelenével és jövőjével, hallhatnak a Balaton vízszint-szabályozásáról, és az e mögött álló műszaki és elméleti háttérről.
Fontos cél, hogy ezeken a találkozásokon keresztül erősödjön a tanulók környezet iránti felelősségérzete, meglássák, és megértsék a Balaton és környezetének fontosságát a régió és az ország életében. Kiemelkedően fontos, hogy felnőttként ők majd milyen szemléletmóddal és életvitellel alkalmazkodnak a „Magyar Tenger” melletti élet környezetvédelmi kihívásaihoz.
Napjainkban az állami hivataloknak is vezető szerepet kell vállalniuk a helyes, környezettudatos társadalmi magatartás kialakításában. A Balatoni Vízügyi Kirendeltség vallja, hogy ezt a gondolkodásmódot már az iskolai évek alatt kell elsajátítani és tudatosítani, ezért is vállalja örömmel a diákok számára tartott előadások és bemutatók megtartását a Víz- és a Környezetvédelem Világnapján.
Idén a korábbiaknál is átfogóbb és több dolgozót megmozgató bemutatókra, előadásokra került sor.
A vízeresztő-zsilipnél Kravinszkaja Gabriella, Sziszenstein Ferenc és Pécseli Péter, valamint Nyári Gusztáv és Kui Béla voltak a diákok és tanáraik házigazdái. A programban a „Klímaváltozás és a Balaton”, (intraneten megtekinthető) a „Kirendeltség környezettudatos tevékenysége” témájú előadások szerepeltek, a vízrajzi tevékenységről és a LIFE programról tartott terepi ismertetők pedig mozgalmasabbá tették a napot.
Párhuzamosan zajló eseményként a kiliti mederelzáró műtárgynál Hanga Csaba és Egri-Nyári Barnabás várta a gimnazistákat, ahol a tényeken és adatokon túl szó volt történelmi és kulturális érdekességekről is mind a tóval, mind a Sió-csatornával kapcsolatban.
A nap folyamán összesen mintegy 200 középiskolás tett látogatást műtárgyainknál. A Perczel Mór Gimnáziummal az elmúlt években igen jó kapcsolatot alakított ki a Balatoni Vízügyi Kirendeltség. A Víz Világnapján és a Környezetvédelmi Világnapon is már hagyományosak az oktató-nevelő célú programok. Ezt az együttműködést a jövőben is folytatni szeretnénk.


Egri-Nyári Barnabás
KÖDU KÖVÍZIG


KDTWEB
Vissza