Helyreállítások Tolna megyében a 2010. évi vízkáreseményeket követően

Azt hiszem, hogy az AQUA MOBILE újságot kézbe vevő olvasók számára nem kell magyarázatot fűzni ahhoz, hogy a 2010. évi ár- és belvízvédekezés feladatai, illetve az azt kiváltó tényezők rendkívülinek mondhatók. Az év végét zárva szakmai körökben és a médiában is megjelentek az ezt alátámasztó összegzések, statisztikai adatok.

Több fórumon is elhangzottak már azok a rekordot jelentő számok, amelyek Tolna megye területén is 1000 mm feletti éves csapadékmennyiséget jelentettek, és amelyeket nézve elmondható, hogy több mint 100 éve nem volt ilyen csapadékmennyiségre példa.

Ennek következtében a kezelésünkben lévő árkokon, csatornákon eddig nem tapasztalt vízszintek alakultak ki sok helyen és igen tartósan, aminek  köszönhetően több helyen keletkeztek elöntések, károk. A védekezési feladatok ellátása során láthattuk, hogy hogyan önti el a víz a Kapos és a Koppány völgyének igen nagy részét, hogy milyen hihetetlen nagyságrendű belvízi elöntés állt elő a Sió és Nádor-csatorna mentén, illetve a Sárközben. De láthattuk azt is, hogy a medrükből kilépő dombvidéki vízfolyásaink házakat veszélyeztettek, mezőgazdasági területeket, kerteket árasztottak el.

Jelentős károk alakultak ki a műveinken is, amelyeket már 2010 augusztusában felmért az igazgatóság a teljes működési területére vonatkozóan, és annak helyreállítási szükségességét jelezte is a minisztérium felé.

A jóváhagyás azonban váratott magára, és csak a forrás év végi megérkezését követően kezdődhetett meg a közbeszerzési eljárás, majd a  kivitelezés.

A Szekszárdi Szakaszmérnökség működési területén mintegy 30 millió Ft értékű szerződést kötöttünk a helyreállítási munkák elvégzésére, amelyek azonban sajnálatos módon nem fedezik az összes helyreállítási feladatot.

A közbeszerzés kanyargós ösvényeinek megjárását követően 2011. április elején elkezdődhettek a munkálatok, melyeknek köszönhetően a Duna és Sió árvízvédelmi védvonalainak korona rendezésére került sor domborítással. A Lankóci-szivattyútelepnél a Kis-Duna-csatorna jobb parti rézsűmegcsúszása került helyreállításra pátrialemezekkel, a Kapos és a Koppány mentén pedig a  depónia kimosódások kerültek helyreállításra helyi anyagmozgatással. A Völgységi-patak bonyhádi belterületi szakaszának határán került megerősítésre a depónia, korrigálva annak magassági hiányát, illetve Bátaszék belterületén a Lajvér-patak depóniáját is megerősítették, így most már ezen a szakaszon sem várható  kiöntés, károkozás.

A kivitelezési munkák a vállalkozóknak nem igazán okoztak nagyobb problémát, feladatot. A jelentős gépparknak köszönhetően pár nap, illetve hét alatt a helyreállítások megtörténtek az általunk elképzelt módon és az elvárásainknak megfelelően. Minden egyes munkálatnál elmondató, hogy a kivitelezőkkel korrekt módon tudtunk együttműködni a feladat maradéktalan végrehajtása érdekében.

Minden egyes munka a határidő betartásával készült el a teljesítésigazolásban leírt I. osztályú minőségben.

A megrongálódott védművek nem tudták biztosítani az érintett területeken élő és gazdálkodó emberek számára a vízkárok elleni megfelelő szintű védelmet, így a munkálatok megkezdését nem csak mi, a létesítmények üzemeltetői, de az érintettek is nagy megnyugvással vették tudomásul. Eddig csak széttárhattuk a karunkat, amikor érdeklődtek a hiányosságok megszüntetésről. Sajnos a munkák nem teljes körűen valósult meg, maradt még helyreállítást követelő hiányosság: a Lajvér-patak depónia szakadása, amely csak ideiglenes módon lett a védekezés során bevédve a mederből történő vízkiáramlás megakadályozására. Az elmaradt munkák listáján található még műtárgy helyreállítás, rézsűjavítás, zátonyok, torlaszok eltávolítása. Reméljük, előbb-utóbb ezekre is sor kerül.

Összegezve elmondható, hogy a megrongálódott létesítmények helyreállítási munkái határidőre, jó minőségben elkészültek, azonban erre majd egy évet kellett várni, s addig az engedélyekben, illetve jogszabályokban előírt kötelezettségeinknek ezekkel a művekkel nem tudtuk megfelelni, és a tavalyi évben egymást követő árhullámok levonulásakor csak abban bízhattunk, hogy a létesítmények az utolsó percig kitartanak rossz állapotuk ellenére is.

Beke Zsolt

KÖDU-KÖVÍZIG


Fénykép: KDTWEB

Vissza