A vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés ütemterve és munkaprogramja 2006-2009

A Víz Keretirányelv és a 221/2004 (VII.28.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően 2007. első félévében zajlott le a vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés (VGT) ütemtervéről és munkaprogramjáról szóló társadalmi konzultáció.

A dokumentum, melyet meghosszabbított határidőig 2007. július 16-ig volt lehetősége az érintetteknek írásban véleményezni, konkrét konzultációs kérdéseket fogalmazott meg a társadalmi kontrollt megvalósító vízgazdálkodási tanácsok szerepét és összetételét illetően.

Ennek során összesen 62 írásbeli észrevétel érkezett, különböző szervezetektől, bizottságoktól, érdekcsoportoktól és egyénektől. Az egyes csoportok mögötti tagságot is figyelembe véve több ezer érdekelt akarata tükröződik a véleményekben.

A konzultációs folyamat során körvonalazódott, hogy a továbbiakban milyen szervezeti keretek között biztosítható a társadalom részvétele a vízgyűjtő-gazdálkodási tervek kidolgozása során, röviden a „nyílt tervezés”, a tervkészítés különböző szintjein (országos, részvízgyűjtő, tervezési alegység). A vélemények figyelembe vételével kialakított végleges ütemterv a csatolt dokumentumban megtekinthető.• A vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés ütemterve és munkaprogramja: VGT_utemterv_es_munkaprogram_2007_december.pdf
Vissza